Traditionnel Pays basques

     
     Bizkaiko            Denbora            Tapia eta      Jòcs de dança
      Trikitixa            Naufrago              Leturia            23,50$
      23,50$               23,50$                23,50$
     
  Musicas a        Baladas e          Dultzemeneoa       Apoaren
  dançar dus         danças                  12,99$          Edertasuna
     23,50$            23,50$                                              25,99$